Actividades Extraescolares

A Actividade Extraescolar Compostela Golf é unha proposta innovadora e singular na que se fomenta o golf como actividade lúdica, sendo un interesante complemento para a educación dos nenos e nenas de infantil e primaria.

En Compostela Golf posibilitamos a práctica ao aire libre no medio natural no que promovemos valores, compromisos e actitudes que favorezan o desenvolvemento persoal dos nenos e nenas. Presentamos unha estupenda opción para iniciar/continuar a educación e a práctica de actividade físico-deportiva fóra da xornada escolar e así desenvolver unha actividade lúdica e divertida na que complementemos adecuadamente o desenvolvemento das capacidades físicas, sociais e emocionais dos nenos e nenas.

A través das actividades polideportivas do programa promovemos o primeiro contacto co golf, permitindo que os nenos e nenas aprendan os aspectos básicos do deporte, desenvolvendo tamén unha base común para outras modalidades deportivas.

Todo o ensino e a diversión desenvolverase nun ambiente seguro a través de equipamentos e instalacións propios e independentes de Compostela Golf, garantindo unha actividade físico-deportiva correcta e controlada.

Ademais, os nenos e nenas estarán a cargo do noso equipo de educadores, profesionais da docencia e da educación físico-deportiva, que se encargan de dirixir, estruturar, organizar e executar as diferentes sesións de aprendizaxe.

Poñemos a disposición dos nosos nenos e nenas as mellores instalacións para aproveitar ao máximo a actividade:

 • Campo de prácticas amplo, independente e exclusivo onde se poden realizar todas as actividades programadas, con zonas específicas para o desenvolvemento do golf e zonas abertas para a práctica de case calquera tipo de deporte.
 • Zona de práctica cuberta para o desenvolvemento de actividades de golf ou outras cando o tempo sexa desfavorable.
 • Zona de práctica con tecnoloxía Toptracer Range que permite a máxima diversión durante a práctica do golf grazas á gamificación e dixitalización das ensinanzas físico-deportivas.

 

Todas as nosas actividades presentan grandes beneficios para a poboación nova, a través dos cales:

 • Melloramos a condición física, a concentración e a memoria dos nosos participantes.
 • Axudamos a combater a ansiedade, o estrés e a falta de confianza persoal.
 • Fomentamos as relacións sociais, o compañeirismo e o traballo en equipo, posibilitando novas amizades con mozos de idades similares.
 • Reforzamos o desenvolvemento da motricidade, a coordinación e a destreza.
 • Promovemos a disciplina, o coidado do ambiente de práctica, o respecto polo medio, polos demais e por un mesmo.
 • Coidamos a convivencia do noso alumnado, favorecendo a implicación, a solidariedade e o compromiso coa actividade e a práctica da actividade físico-deportiva.

Inscríbete en: Escola Xuvenil Actividades Extraescolares

ORGANIZACIÓN DA ENSINANZA

CALENDARIO: de setembro a xuño, coincidindo co calendario escolar.

DURACIÓN: desenvólvese ao longo de todo o curso escolar. As fins de semana, festivos e nas vacacións de Nadal, entroidos e Semana Santa non se realiza a actividade.

HORARIO: de luns a venres en 1 ou 2 sesións semanais. Cada sesión terá unha duración de 1 hora e 30 minutos.

IDADES: rapaces entre 5 e 12 anos.

GRUPOS:

 • Mínimo de 4 participantes en cada horario.
 • Máximo de 18 participantes en cada horario.

TARIFAS

 TARIFAS
1 DÍA / SEMANA2 DÍAS / SEMANA
Actividad Extraescolar40 € / mes70 € / mes

A Actividade Extraescolar inclúe:

 • Préstamo gratuíto de todo o material necesario para a práctica do golf.
 • Bolas de prácticas durante as sesións.
 • Toptracer Range durante as sesións.
 • Avaliacións de nivel por parte dos educadores responsables

  

Para solicitar máis información ou se desexa inscribirse, póñase en contacto co club.