Hoyo a hoyo

HOYO 1

Descrición: Hoyo de 65 metros. Tee de saída elevado cunha vista clara do green. Tramo lixeiramente inclinado á esquerda cun descenso progresivo cara ao green. O green está protexido por pequenos outeiros na súa entrada e dúas ladeiras nos seus lados: unha descendendo á súa esquerda e outra ascendendo á súa dereita.

 • Green: estreito e alongado, cun piano na súa parte central dividíndoo en dúas partes (dereita e esquerda) cunha caída pronunciada de dereita a esquerda.
 • Área de penalización: á súa dereita marcada á esquerda da cancha de prácticas.
 • Outros elementos: presenza dun camiño viable á súa esquerda.

 

O hoyo PENALIZA os tiros á esquerda do green e PERDOA os tiros curtos e os tiros á dereita do green.

HOYO 2

Saída longa

Descrición: Hoyo de 87 metros. Tee nunha zona aberta con vistas a un verde parcialmente cego. Tramo lixeiramente inclinada á túa esquerda. O verde é alto e difícil de atacar.

 • Green: pequeno e redondeado, cun pequeno piano en forma de media lúa na súa parte traseira dereita cunha caída de dereita a esquerda e cara diante.
 • Fóra dos límites: moi lonxe do fondo do hoyo.
 • Área de penalización: á súa dereita marcada á esquerda da rede de adestramentos e outra na parte traseira do green, antes da saída do campo.

 

O hoyo PENALIZA tiros lonxanos e tiros á esquerda do green e PERDOA tiros curtos.

HOYO 2

Saída corta

Descrición: Hoyo de 56 metros. Camiseta rodeada de árbores con vistas a un verde cego. Tramo lixeiramente inclinado á túa esquerda. O verde é alto e difícil de atacar.

 • Green: pequeno e redondeado, cun pequeno piano en forma de media lúa na súa parte traseira dereita cunha caída de dereita a esquerda e cara diante.
 • Fóra dos límites: moi lonxe do fondo do hoyo.
 • Área de penalización: á súa dereita marcada á esquerda da rede de adestramentos e outra na parte traseira do green, antes da saída do campo.

 

O hoyo PENALIZA tiros lonxanos e tiros á esquerda do green e PERDOA tiros curtos.

HOYO 3

Descrición: hoyo de 66 metros. A vista desde o tee de saída é impresionante: un verde alto nunha península, rodeado por un lago en forma de “C”. Feira baixando gradualmente cara ao verde e lixeiramente inclinada á dereita. O verde está protexido polo lago que comeza por diante, pasa pola esquerda e remata por detrás.

 • Green: pequeno e redondeado, cun piano na súa parte central que o divide en dúas partes (dereita e esquerda) caendo de esquerda a dereita.
 • Área de penalización: rodeando o green en forma de “C”, cunha zona de caída obrigatoria na entrada e na parte dereita do green.

O hoyo PENALIZA tiros curtos, longos e á esquerda do green e PERDOA o tiros á dereita do green.

HOYO 4

Descrición: Hoyo de 51 metros. Tee nunha zona boscosa con vistas a un green cego no alto. Tramo estreito cunha forte subida. O green está protexido por unha pendente descendente á súa dereita e por un búnker na súa parte frontal esquerda. Entran en xogo as ramas da zona arborada do lado dereito do hoyo protexendo os tiros ao green media altura.

 • Green: estreito e alongado, cunha caída constante de esquerda a dereita.
 • Fóra dos límites: á túa dereita.
 • Búnker: profundo e situado na parte dianteira do green.
 • Outros elementos: presenza dun camiño de relevo á súa dereita antes da saída de límites.

 

O hoyo PENALIZA tiros curtos e tiros á dereita do green e PERDOA tiros lungos e tiros á esquerda do green..

HOYO 5

Saída longa

Descrición: Hoyo de 101 metros. Tee de saída nunha zona baixa con vistas a un green cego. Tramo amplo con forte subida, con desniveles na súa parte media. O green está situado nunha zona aberta e protexido por pequenos outeiros no lado dereito e unha pendente descendente á esquerda.

 • Green: ancho, estreito e alongado, cun descenso progresivo dende a parte inferior cara a diante.

 

O hoyo PENALIZA os tiros á esquerda do green e PERDOA os tiros curtos.

HOYO 5

Saída curta

Descrición: hoyo de 56 metros. Tee de saída nunha zona aberta con vistas a un verde parcialmente cego. Tramo amplo con forte subida, con cambios de nivel ao comezo. O green está situado nunha zona aberta e protexido por pequenos outeiros no lado dereito e unha pendente descendente á esquerda.

 • Green: ancho, estreito e alongado, cunha caída progresiva de abaixo cara diante, lixeiramente cara á dereita.

 

O hoyo PENALIZA os tiros á esquerda do green e PERDOA tiros curtos e longos.

HOYO 6

Descrición: Hoyo de 78 metros. Tee de saída nunha zona alta cunha vista clara do green. Tramo  amplo con baixada continua. O green está lixeiramente elevado, protexido por un búnker dianteiro esquerdo e por unha pendente descendente na parte traseira que dificulta o hoyo pola pouca marxe entre o green e un fóra de límite.

 • Green: pequeno e redondeado, cun pequeno piano no lado esquerdo caendo de esquerda a dereita.
 • Fóra dos límites: no fondo do hoyo.
 • Búnker: pouco profundo e situado na parte frontal esquerda do green.
 • Outros elementos: presenza dun camiño de relevo ata o fondo do hoyo antes da saída de límites.

 

O hoyo  PENALIZA tiros curtos e longos e tiros PERDOA á dereita do green.

HOYO 7

Descrición: hoyo de 82 metros. Tee alto nunha zona boscosa, con impresionantes vistas do souto cun pequeno lago natural e un green cego situado nunha zona aberta. Tramo amplo con subida continua. Verde alto protexido pola súa pronunciada pendente descendente frontal-esquerda.

 • Green: ancho e alongado, con caídas de dereita a esquerda na súa parte media.

 

O hoyo PENALIZA tiros curtos e tiros á esquerda e PERDOA tiros lonxanos e tiros á dereita.

HOYO 8

Descrición: Hoyo de 44 metros, o máis curto do campo. Tee de saída rodeado de árbores e con boa visualización do green. Fairway pequeno con descenso continuo cara ao green. O green está protexido por pequenos outeiros na parte dianteira e unha pendente descendente na parte traseira, que desvía a pelota cara a unha zona baixa e arbolada de rought alto.

 • Green: ancho e redondeado, moi movido coa presenza dun piano na súa parte media dividíndoo en dúas partes, caendo de diante cara atrás.
 • Búnker: na súa parte dianteira.
 • Outros elementos: presenza dun camiño de relevo no lado esquerdo.

 

O hoyo PENALIZA tiros longos e curtos e PERDOA tiros á dereita.

HOYO 9

Descrición: Hoyo de 50 metros. Tee nunha zona arborada con vistas a un green cego, cunha toma dende o arboredo vendo a terraza da casa club na parte traseira esquerda do hoyo. Tramo cunha forte subida cara ao green. O green está situado alto, protexido no lado dereito por un fóra de límite cunha marxe moi estreita.

 • Green: pequeno e redondeado, con caída progresiva de esquerda a dereita, lixeiramente cara adiante.
 • Fóra dos límites: fóra dos límites á dereita do burato.
 • Área de penalización: ao comezo do hoyo, preto do tee de saída, atravesando o tramo de esquerda a dereita.
 • Outros elementos: presenza dun camiño de relevo cara atrás-esquerda do green.

 

O hoyo PENALIZA tiros lonxanos e tiros á dereita e PERDOA tiros á esquerda do green

HOYO 10

Descrición: Hoyo de 60 metros. Tee do saída dende unha carballeira, con impresionantes vistas ao green nunha zona aberta. Tramo en continuo descenso cara ao green. O verde está ben protexido por pequenos outeiros nas súas proximidades, destacando na súa parte frontal e esquerda, e por unha pendente descendente no seu lado dereito.

 • Green: ancho e en forma de bágoa, cun pequeno piano en forma de media lúa no lado dereito caendo de dereita a esquerda.
 • Área de penalización: na parte inferior do green, rodeándoo de esquerda a dereita.

 

O hoyo PENALIZA tiros lonxanos e PERDOA tiros curtos.

HOYO 11

Saída longa

Descrición: hoyo de 102 metros. Impresionantes as vistas desde o tee de saída cara aos distintos elementos que conforman o hoyo: unha estreita fiestra para superar o souto, varios lagos naturais ao comezo do hoyo e un green en alto ben protexido pola configuración do terreo. Pequeno tramo que rodea o green. O green está situado alto, protexido polas súas vertentes descendentes na súa parte frontal e dereita e unha pendente ascendente na súa parte traseira esquerda.

 • Green: ancho e con forma de trevo, cun piano pronunciado na parte central que o divide en dúas partes, caendo de esquerda a dereita.
 • Fóra dos límites: á dereita do hoyo.
 • Área de penalización: unha nos lagos ao comezo do burato, con baixa obrigatoria na saída curta do 11o hoyo e outra na parte traseira do green.

O hoyo PENALIZA tiros curtos á dereita e tiros PERDOA á esquerda.

HOYO 11

Saída curta

Descrición: hoyo de 57 metros. As vistas desde o tee son impresionantes, un tiro alto que supera un lago natural para atacar un green en alto protexido pola configuración do terreo. Pequeno tramo que rodea o green. Éste está situado alto, protexido polas súas vertentes descendentes na súa parte frontal e dereita e unha pendente ascendente na súa parte traseira esquerda.

 • Green: ancho e con forma de trevo, cun piano pronunciado na parte central que o divide en dúas partes, caendo de esquerda a dereita.
 • Fóra dos límites: á dereita do hoyo.
 • Área de penalización: unha nos lagos ao comezo do hoyo, con baixa obrigatoria na saída curta do 11o hoyo e outra na parte traseira do green.

 

O hoyo PENALIZA tiros curtos á dereita e tiros PERDOA á esquerda.

HOYO 12

Descrición: hoyo de 53 metros. Tee con vistas dun green alto que está parcialmente cego e cuberto por unha pequena árbore, a poucos metros do tee, protexendo os tiros a un green de baixo nivel. Calle estreita con subida continua cara ao green. O green está protexido polos outeiros circundantes e por unha zona fóra de límites próxima na parte traseira.

 • Green: estreito e alongado, con pingas de abaixo cara diante á dereita.
 • Fóra dos límites: un no fondo do hoyo e outro moi lonxe no lado dereito do hoyo.

O hoyo  PENALIZA tiros lonxanos á dereita e  PERDOA tiros á esquerda.

HOYO 13

Descrición: hoyo de 60 metros. Tee nunha zona aberta con vistas a un green cego elevado. Calle estreita con subida continua cara ao green. O green está protexido por un outeiro dianteiro que impide a súa visión, e por pendentes descendentes pola parte traseira e esquerda.

 • Green: ancho e alongado cara a parte inferior dereita, con diversas caídas en varias direccións predominantemente de dereita a esquerda.
 • Zona de penalización: no lago situado na entrada e á esquerda do green.

 

O hoyo PENALIZA tiros curtos e tiros á esquerda e  PERDOA tiros á dereita

HOYO 14

Descrición: hoyo de 62 metros. Tee nunha zona aberta con vistas a un green elevado parcialmente cego. Tramo en subida continua cara ao green. O green está protexido por varios outeiros, principalmente no seu lado dereito, e por unha pendente descendente en todo o seu lado esquerdo.

 • Green: estreito e alongado, cun piano en forma de “L” na parte central con dúas caídas: de abaixo cara diante e de dereita a esquerda.
 • Área de penalización: unha á esquerda do hoyo e outra á saída, atravesando o tramo de dereita a esquerda, a poucos metros do tee de saída.

 

O hoyo PENALIZA os golpes á esquerda do green e PERDOA tiros curtos e tiros á dereita.

HOYO 15

Descrición: hoyo de 73 metros. Tee nunha zona aberta con vistas a un green parcialmente cego. Tramo ancho e lixeiramente de subida cara ao green. O verde está situado alto rodeado de pequenos outeiros.

 • Green: ancho, en movemento e en forma de trevo, con dúas caídas cruzadas: unha na parte central-esquerda con caída de esquerda a dereita e outra na parte central-dereita con caída de dereita a esquerda.

 

O hoyo PENALIZA tiros á dereita e PERDOA tiros curtos e tiros á esquerda.

HOYO 16

Saída longa

Descrición: hoyo de 116 metros, o máis longo do campo. Tee de saída nunha zona baixa e aberta con vistas a un hoyo cego alto. Tramo cunha subida continua e pronunciada cara ao green. O verde atópase alto, protexido por unha pendente descendente na súa parte frontal e outra no seu lado esquerdo.

 • Green: moi ancho e redondeado, presentando un piano na zona central con caída de dereita a esquerda, cara diante.
 • Fóra dos límites: ao longo do hoyo do lado dereito.

 

O burato PENALIZA tiros á dereita e PERDOA tiros curtos e tiros á esquerda.

HOYO 16

Saída curta

Descrición: hoyo de 61 metros. Tee de saída nunha zona baixa con vistas a un burato cego alto. Tramo con subida continua cara ao green. O verde atópase alto, protexido por unha pendente descendente na súa parte frontal e outra no seu lado esquerdo.

 • Green: moi ancho e redondeado, presentando un piano na zona central con caída de dereita a esquerda, cara diante.
 • Fóra dos límites: ao longo do hoyo do lado dereito.

 

O burato PENALIZA tiros á dereita e PERDOA tiros curtos e tiros á esquerda.

HOYO 17

Descrición: hoyo de 61 metros. Tee de saída alta cunha vista clara do green. Fairway amplo con descenso continuo cara ao green. O green está situado nunha zona aberta, protexida por unha pendente descendente no lado dereito.

 • Green: estreito e alongado, cun piano frontal na súa parte media que o divide en dúas partes, cunha caída pronunciada de diante a atrás.

 

O burato PENALIZA tiros á dereita e PERDOA tiros curtos.

HOYO 18

Descrición: hoyo de 63 metros. Tee de saída rodeado de árbores, situado nunha zona baixa con vistas a un green parcialmente cego. Tramo amplo con subida continua cara ao green. O green está situado alto, protexido por unha pendente descendente á esquerda e por un búnker na parte frontal esquerda.

 • Green: estreito e alongado, cun piano pronunciado na súa parte media dividíndoo en dúas partes, caendo de abaixo cara adiante.
 • Búnker: na parte frontal esquerda do green.

 

O hoyo PENALIZA os tiro á esquerda e PERDOA os tiros á dereita.